EUREKO, d.o.o.
Leskoškova 9e
1000 Ljubljana
info@eureko.si

Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, Srg številka: 2012/19829,
ter vpisana v register zavarovalnih zastopniških družb pri AZN, št. dovoljenja: 40110-391/12-4 z dne 13.03.2012
Osnovni kapital: 37.500,00 EUR
Matična št.: 6162266000
Davčna št.: 57823715